Wszystkich zainteresowanych informujemy,
że zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie
oraz do oddziału przedszkolnego rozpoczynają się 15 stycznia 2024 r.

Informujemy również, że istnieje możliwość utworzenia klasy pierwszej integracyjnej oraz integracyjnego oddziału przedszkolnego (zerówka).

Wymagane dokumenty do zapisu do klasy pierwszej:

 • Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej
 • Zdjęcie legitymacyjne, które można dostarczyć na początku września
 • Wniosek rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wymagane dokumenty do zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego:

 • Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego


Zarządzenie nr 1/2024 Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Harmonogram rekrutacji oddziału przedszkolnego:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

Ustalony termin postępowania uzupełniającego

 1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

od 15 stycznia
do 24 marca
2024r.

od 8 do 12 lipca
2024r.

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 - ustawy Prawo oświatowe.

do 12 kwietnia
2024r.

do 24 lipca
2024r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia
2024r.

25 lipca
2024r.

 4

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

do 19 kwietnia
2024r.

do 29 lipca
2024r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 kwietnia
2024r.

1 sierpnia
2024r.

 6

Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia
2024r.

od 1 sierpnia
2024r.

 Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

 Ustalony termin postępowania uzupełniającego

 1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 stycznia
do 4 marca
2024r.

od 8 do 12 lipca
2024r.

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy –Prawo oświatowe.

do 8 kwietnia
2024r.

do 24 lipca
2024r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwietnia
2024r.

25 lipca
2024r.

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 22 kwietnia
2024r.

do 29 lipca
2024r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 kwietnia
2024r.

1 sierpnia
2024r.

 6

 Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia
2024r.

od 1 sierpnia
2024r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie informuje, że dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane będą na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 566760364.  

*********************************************************************************************

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wojska Polskiego z siedzibą w Chełmnie, os. M.C. Skłodowskiej 16.

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły/realizacja obowiązku szkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przewarzania tych danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

***********************************************************

 Wyprawka do klasy pierwszej

 • teczka wiązana lub na gumkę,
 • blok rysunkowy biały i kolorowy,
 • wycinanki,
 • klej,
 • linijka,
 • nożyczki,
 • gumka,
 • plastelina,
 • temperówka,
 • 3 ołówki miękkie,
 • kredki ołówkowe i świecowe,
 • farby plakatowe i pędzelek,
 • zeszyt 16 kartkowy w linie do języka polskiego,
 • 3 zeszyty 16 kartkowe w kratkę do matematyki,
  przyrody i korespondencji,
 • długopis z zielonym wkładem,
 • woreczek (podpisany) ze strojem gimnastycznym
  i obuwiem sportowym.