mLegitymacja

Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a szkołą umożliwiło, by uczniowie naszej placówki mogli korzystać z mLegitymacji, czyli legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym.

mLegitymacja to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Aby uzyskać mLegitymację należy:

  • złożyć wniosek do dyrektora szkoły (wniosek do pobrania ze strony internetowej szkoły, plików szkoły w e-dzienniku lub w sekretariacie szkoły),
  • dostarczyć (do wglądu) legitymację papierową,
  • dostarczyć aktualną fotografię – legitymacyjną.

Po otrzymaniu przez ucznia raportu mLegitymacji należy pobrać aplikację mObywatel na telefon i postępować zgodnie z instrukcją.

Dodatkowe informacje o mLegitymacji:

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina... Można ją zweryfikować wizualnie - posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).