W Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie propagujemy samorządność uczniowską.
Działa Samorząd Uczniowski, których członkowie są co roku wybierani przez wszystkich uczniów według określonej ordynacji wyborczej.

Działalność Samorządu polega na:

 • umożliwieniu uczniom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażania opinii o jej działalności,
 • współorganizowaniu uroczystości szkolnych,
 • organizowaniu dyskotek.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • przewodniczący -
 • zastępca przewodniczącego -
 • wiceprzewodniczący -
 • sekretarz -
 • zastępca sekretarza -
 • rzecznik praw ucznia -

Skład Pocztu sztandarowego:

 • chorąży - Jakub Hałajdziak
 • asysta - Zuzanna Kozdęba
 • asysta - Wiktoria Przyłucka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Wojciech Rzepka