W Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie propagujemy samorządność uczniowską.
Działa Samorząd Uczniowski, których członkowie są co roku wybierani przez wszystkich uczniów według określonej ordynacji wyborczej.

Działalność Samorządu polega na:

 • umożliwieniu uczniom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażania opinii o jej działalności,
 • współorganizowaniu uroczystości szkolnych,
 • organizowaniu dyskotek.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • przewodniczący - Ignacy Kowalkowski
 • zastępca przewodniczącego - Aurelia Michalska
 • wiceprzewodniczący - Sara Główczyńska
 • sekretarz - Oliwia Murawska
 • zastępca sekretarza - Pola Paczkowska
 • rzecznik praw ucznia - Zuzanna Lipska

Skład Pocztu sztandarowego:

 • chorąży - Mikołaj Drzyzga
 • asysta -
 • asysta -

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Monika Słomka