Gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka szkolna

czynny w czwartki od 8.00 do 15.00

 

Cele edukacji zdrowotnej w szkole

Udzielanie uczniom pomocy w:

  • poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych;
  • zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać;
  • rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi;
  • wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
  • rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia;
  • przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

(Cendrowski i in., 2009)