Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie z siedzibą w Chełmnie, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: M.C. Skłodowskiej 16, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. os. M.C. Skłodowskiej 16, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Przetwarzanie odbywa się w celu:
 • Nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • udostępnienia danych osobowych do portalu społecznościowego Facebook– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez portale społecznościowe do państw trzecich, tam gdzie znajdują się ich serwery.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do Facebook.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na portalu społecznościowym do czasu usunięcia ich przez portal społecznościowy.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania ich do wyżej wymienionego portalu społecznościowego, a co za tym idzie brakiem możliwości m.in. skomentowania artykułów na stronie internetowej Administratora.
 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.