Zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00
Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z różnych obszarów edukacji. Realizujemy treści i zadania programowe, umożliwiamy dzieciom osiągnięcie pełnej dojrzałości szkolnej.

Zapewniamy dzieciom:

 • opiekę odpowiednią do ich potrzeb i możliwości
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka
 • sprzyjające dzieciom warunki do samodzielności i indywidualnego rozwoju
 • wzmocnienie wiary w swoje możliwości

Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • religia
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne

Współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Katolicką Szkołą Podstawową

Organizujemy dla dzieci wycieczki i wyjścia związane z realizowanymi tematami:

 • Policja
 • Straż Pożarna
 • Poczta
 • Biblioteka Miejska
 • Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Bierzemy udział w:

 • przedstawieniach teatralnych
 • filharmoniach
 • spotkaniach z zaproszonymi gośćmi

Razem z dziećmi przygotowujemy uroczystości okolicznościowe:

 • Sprzątanie świata
 • Dzień chłopca
 • Śniadanie daje moc
 • Dzień pluszowego misia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka i wigilia
 • Dzień babci i dziadka
 • Powitanie wiosny
 • Zajączek
 • Dzień mamy i taty
 • Dzień dziecka
 • Święto rodziny

Zapewniamy miłą, rodzinną atmosferę w gronie wykwalifikowanej kadry.