logo akademia kompetencji kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych to ogólnopolski projekt edukacyjny. Jego celem  jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających  kompetencje  w zakresie: TIK, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, samopoznania, oraz świadomego wyboru dalszych kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy. W ramach projektu zakłada się rozwijanie jednej umiejętności w miesiącu.