Sekretarz szkoły

mgr inż Monika Hałajdziak

sekretarz szkoły

tel/fax: 566760364

Sekretariat czynny jest:

od poniedziałku do piątku
od 700 - 1500

dla uczniów oraz ich rodziców
od 745- 1445

W sekretariacie szkoły można m.in.: uzyskać informacje na temat organizacji pracy szkoły, podstemplować legitymację szkolną, wyrobić legitymację lub jej duplikat w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu, dokonać zapisu dziecka do pierwszej klasy lub zerówki, a także przepisać dziecko z innej placówki do naszej szkoły.

Jeśli jest to konieczne, uczeń może zadzwonić do rodziców lub opiekunów. W sekretariacie można też uzyskać niezbędną pomoc ze strony dyrektora lub wicedyrektora szkoły.