Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Chełmnie

mgr Anna Kordowska

dyrektor szkoły Anna Kordowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Chełmnie

mgr Marlena Nowak

Wicedyrektor szkoły Mariola Kędzierska, Marlena Nowak