Szkoła Podstawowa nr 4 posiada:

  • 23 izby lekcyjne, w tym  pracownie: polonistyczną, historyczną, biologiczno - geograficzną, chemiczną, matematyczno – fizyczną,  dwie pracownie informatyczne.
  • Oprócz tego w szkole znajdują się gabinety logopedy, terapii zajęciowej, świetlica, centrum multimedialne  w bibliotece, stołówka oraz plac zabaw.
  • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w dużej (dla uczniów klas starszych) i małej sali gimnastycznej (dla uczniów klas młodszych) na boiskach do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę i na basenie.