Podręczniki na rok szkolny 2022/2023
Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników w szkole
z wyjątkiem podręcznika do Religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

KLASA I
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Poznaję Boży świat

KLASA II
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Odkrywam królestwo Boże

KLASA III
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Poznaję Jezusa

KLASA IV
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik: Jestem chrześcijaninem

KLASA V
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

KLASA VI
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

KLASA VII
Wydawnictwo  Jedność, Kielce
Podręcznik:  Szczęśliwi, którzy czynią dobro

KLASA VIII
Wydawnictwo Gaudium, Lublin
Podręcznik: Z Tobą idę przez życie

 

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022
Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników w szkole
z wyjątkiem podręcznika do Religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

KLASA I
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Poznaję Boży świat, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

KLASA II
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Odkrywam królestwo Boże

KLASA III
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J.Szpet, D. Jackowiak

KLASA IV
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik: Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak

KLASA V
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

KLASA VI
Wydawnictwo Jedność, Kielce
Podręcznik: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

KLASA VII
Wydawnictwo Gaudium, Lublin
Podręcznik: Spotykam Twoje Słowo, red. ks. P. Mąkosa


KLASA VIII
Wydawnictwo Gaudium, Lublin
Podręcznik: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa