Wykaz klas

Oddziały przedszkolne:
0 - Mirosława Madajczyk

Klasy I - III
1a - Beata Nowakowska
1b - Małgorzata Tyżaj
2a - Iwona Czarnecka

2i -
Donata Wielachowska, Krzysztof Stronikowski
3a - Aleksandra Rosłanowska
3b - Emilia Klein-Sankiewicz
3i -
Katarzyna Śliwińska, Anna Wawroń

Klasy IV - VIII
4a - Mariola Kędzierska, Agnieszka Nowak
4b - Kinga Kukulska
5a - Ewa Lipska
5b - Andrzej Gładkowski
5c - Andrzej Andrzejewski
6a - Jarosław Bolt, Monika Misiaszek
6b -
Aneta Klafczyńska
6i - Agnieszka Szpankiewicz
7a - Angelika Baryło
7b - Anna Tokarczyk
7i - Zofia Przystup, Celina Susek
8a - Dorota Wałęga
8i - Bogumiła Sito