Integracja w Sp4

Wzajemna współpraca, życzliwość, stworzenie najkorzystniejszych warunków uczenia, wspieranie rozwoju wszystkich dzieci to założenie, które przyświeca naszej pracy w klasach integracyjnych.

Klasa integracyjna jest naturalnym środowiskiem, w którym dzieci rozwijają pozytywne zachowania społeczne.

Uczniowie razem przebywają w szkole oraz uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach i imprezach integracyjnych.

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w integracji i z tej perspektywy wysoko oceniamy taki sposób kształcenia i wychowania. Nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz poznają swoje mocne strony.

Integracja w naszej szkole to:       

 • piętnastoosobowe klasy z 3-5 uczniami niepełnosprawnymi,
 • powołanie dzieci do klas integracyjnych opiera się na dobrowolnym wyborze ich rodziców (klasy integracyjne skupiają dzieci zdolne),
 • dwóch nauczycieli uczących - wiodący i wspomagający, który pracuje z uczniami niepełnosprawnymi,
 • wykwalifikowany zespół nauczycieli i pracowników obsługi, lubiący uczniów, podnoszący swoje umiejętności i kwalifikacje, podchodzący w sposób twórczy i ambitny do powierzonych obowiązków,
 • dla uczniów mających dysfunkcje organizujemy zajęcia: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji, socjoterapii oraz terapii pedagogicznej,
 • sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
 • klasy wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • organizowanie w czasie roku szkolnego wycieczek oraz wyjazdów do kina, teatru, muzeum, itd.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:

 • większej tolerancji wobec innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
 • otwartości,
 • mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi,
 • dostrzegają ograniczenia w samodzielności swoich kolegów i służą im pomocą,
 • wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

 • starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku,
 • nabierają większej pewności siebie, dowartościowują się,
 • zapominają o swoich ułomnościach,
 • odnajdują swoje miejsce na ziemi, co w przyszłości umożliwi im lepszy kontakt z innymi.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem swego dziecka do klasy integracyjnej w naszej placówce zapraszamy do szkoły.

 Historia integracji