Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci 6 i 7 – letnich,
które rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie

Szanowni Państwo!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji i Obsługi chętnie powitają Wasze Dzieci w progach naszej szkoły.

Pragniemy Państwu przekazać kilka cennych informacji, które być może pomogą podjąć odpowiednie decyzje.

  1. Sale lekcyjne są przygotowane na przyjęcie Waszych pociech – wydzielone jest miejsce z dywanem, w każdej sali jest tablica interaktywna, dzieci mogą pozostawiać podręczniki i przybory.
  2. W szkole funkcjonuje świetlica z miejscem wydzielonym do zabawy dla dzieci najmłodszych.
  3. W szkole jest organizowana pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci, które tego potrzebują, m.in. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, zajęcia logopedyczne. Poza tym dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia m.in. na zajęciach kółka plastycznego, wokalnego, teatralnego, matematycznego i przyrodniczego. Tematyka zajęć rozwijających jest zależna od zainteresowań dzieci. W miarę potrzeb możecie Państwo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz wsparcia psychologa (jeżeli chodzi o psychologa - korzystamy z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmnie).
  4. Szkoła nasza skorzystała z dotacji programu rządowego „Radosna Szkoła” i dzięki temu posiadamy plac zabaw oraz salę gier i zabaw.
  5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej organizują dla naszych dzieci szereg ciekawych imprez i uroczystości, dzięki czemu dziecko poznaje różnorodne tradycje i obyczaje, rozwija swój światopogląd, uczy się wrażliwości i otwartości na innych. Nasze dzieci wyjeżdżają do kina, teatru, opery. Poznają otaczający świat podczas wyjazdów na zielone szkoły. Również na miejscu dzieci mają możliwość kontaktu z prawdziwą kulturą, m.in. filharmonie, teatrzyki itp.
  6. Dzieci mają możliwość spożywania posiłków i ciepłych napojów w szkole.
  7. Szkoła realizuje programy „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”.
  8. Najważniejsze, że cały czas staramy się doskonalić w naszej pracy, aby Państwa pociecha czuła się z nami jak najlepiej. Jesteśmy otwarci na zmiany i Wasze propozycje. Zależy nam, abyśmy wszyscy, zarówno my –nauczyciele, jak i nasze dzieci i ich rodzice czerpali przyjemność ze współpracy, wzajemnie uczyli się od siebie, a przede wszystkim nawzajem się szanowali.