poniedziałek - piątek

6.30 – 16.30

 

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zasad rekrutacji. Zapisy odbywają się w świetlicy. W przypadku innych potrzeb - godziny pracy świetlicy mogą ulec zmianie.

Deklaracje na obiady można składać indywidualnie w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kościuszki 11) lub u pani w stołówce w naszej szkole.