Wykaz klas

Oddziały przedszkolne:
0a - Dorota Żurawska
0b - Mirosława Madajczyk

Klasy I - III
1a - Siemieniecka Małgorzata
1b - Stankiewicz Dorota
1i - Śliwińska Katarzyna, Grzyb Anna
2a - Jaros Edyta
2b -
Woźniak
Aleksandra
2i - Nowakowska Beata, Susek Celina
3a - Tyżaj Małgorzata
3i - Wielachowska Donata, Sito Bogumiła



Klasy IV - VII
4a - Słomka Monika
4b - Bystroń Katarzyna
4c - Zagajewska Marta
4d - Klein - Sankiewicz Emilia
4e - Wawroń Anna
4i - Szpankiewicz Agnieszka
5a - Lizurej Dorota
5b - Czerwińska Joanna
5c - Grzeszczak Alicja
5d - Kęska Aldona
5i - Baryło Angelika
6a - Sitek Anna
6b - Adamska Mariola
6c - Rzepka Wojciech
7a - Przystup Zofia
7b - Lipska Ewa
7c -
Tokarczyk Anna
7d - Zagajewska Barbara
8a - Bolt Jarosław
8b - Dorota Wałęga
8c -
Andrzejewski Andrzej
8i - Stronikowski Krzysztof