Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie propagujemy samorządność uczniowską.
Działa Samorząd Uczniowski, których członkowie są co roku wybierani przez wszystkich uczniów według określonej ordynacji wyborczej.

Działalność Samorządu polega na:
- umożliwieniu uczniom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażania opinii o jej działalności,

- współorganizowaniu uroczystości szkolnych,
- organizowaniu dyskotek.

Skład Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący - Patrycja Ernestowicz

zastępca przwodniczącego - Szymon Różański
wiceprzwodniczący - Nadia Główczyńska
wiceprzwodniczący - Martyna Kleszczyńska
sekretarz - Amelia Motylewska
skarbnik - Konrad Matuła
rzecznik praw ucznia - Artur Szymański

Skład Pocztu sztandarowego:
chorąży - Sebastian Słowiński
asysta - Martyna Pacholak
astysta - Patrycja Ernestowicz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Wojciech Rzepka

samorząd uczn17 18