Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie propagujemy samorządność uczniowską.
Działa Samorząd Uczniowski, których członkowie są co roku wybierani przez wszystkich uczniów według określonej ordynacji wyborczej.

Działalność Samorządu polega na:
- umożliwieniu uczniom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażania opinii o jej działalności,

- współorganizowaniu uroczystości szkolnych,
- organizowaniu dyskotek.

Skład Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący - Karolina Stożek

zastępca przwodniczącego - Emil Kapłon
wiceprzwodniczący - Piotr Przybysz
sekretarz - Oskar Adamek
zastępca sekretarza - Jakub Hałajdziak
rzecznik praw ucznia - Sebastian Klemiński

Skład Pocztu sztandarowego:
chorąży - Jakub Piotrowski
asysta - Agata Forney
astysta - Wiktoria Bargiel

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Wojciech Rzepka