Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie propagujemy samorządność uczniowską.
Działa Samorząd Uczniowski, których członkowie są co roku wybierani przez wszystkich uczniów według określonej ordynacji wyborczej.

Działalność Samorządu polega na:
- umożliwieniu uczniom brania aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażania opinii o jej działalności,

- współorganizowaniu uroczystości szkolnych,
- organizowaniu dyskotek.

Skład Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący -

zastępca przwodniczącego -
wiceprzwodniczący -
sekretarz -
zastępca sekretarza -
rzecznik praw ucznia -

Skład Pocztu sztandarowego:
chorąży - Jakub Hałajdziak
asysta - Zuzanna Kozdęba
astysta - Wiktoria Przyłucka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Wojciech Rzepka