Rekrutacja

 

 

**********************************************************************************

Wszystkich zainteresowanych informujemy,
że zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie
oraz do oddziału przedszkolnego rozpoczynają się w styczniu 2019 r.
Informujemy również, że istnieje możliwość utworzenia
klasy pierwszej integracyjnej oraz integracyjnego oddziału przedszkolnego (zerówka).

Wymagane dokumenty:
Klasy pierwsze:
Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej - pobierz
Zdjęcie legitymacyjne, które można dostarczyć na początku września
Wniosek rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - pobierz

Oddziały przedszkolne:
Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz


ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Harmonogram rekrutacji oddziału przedszkolnego:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

Ustalony termin postępowania uzupełniającego

 1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

od 15 stycznia

do 23 marca
2020 r.

od 13 lipca

do 17 lipca
2020 r.

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 - ustawy Prawo oświatowe.

do 6 kwietnia
2020 r.

do 24 lipca
2020 r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia
2020 r.

27 lipca
2020 r.

 4

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

do 17 kwietnia
2020 r.

do 31 lipca
2020 r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 kwietnia
2020 r.

3 sierpnia
2020 r.

 6

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia
2020 r.

od 3 sierpnia
2020 r.

 Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

 Ustalony termin postępowania uzupełniającego

 1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 stycznia

do 23 lutego
2020 r.

od 13 lipca

do 17 lipca
2020 r.

 2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy –Prawo oświatowe.

do 27 marca
2020 r.

do 24 lipca
2020 r.

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3 kwietnia
2020 r.

28 lipca
2020 r.

 4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 10 kwietnia
2020 r.

do 31 lipca
2020 r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia
2020 r.

3 sierpnia
2020 r.

 6

 Procedura odwoławcza

od 20 kwietnia
2020 r.

od 3 sierpnia
2020 r.

   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie informuje, że dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane będą na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 676 03 64.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie informuje, że dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane będą na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 676 03 64.   

*********************************************************************************************

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wojska Polskiego z siedzibą w Chełmnie, os. M.C. Skłodowskiej 16.

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły/realizacja obowiązku szkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przewarzania tych danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

***********************************************************

 Wyprawka do klasy pierwszej

 
 • teczka wiązana lub na gumkę,
 • blok rysunkowy biały i kolorowy,
 • wycinanki,
 • klej,
 • linijka,
 • nożyczki,
 • gumka,
 • plastelina,
 • temperówka,
 • 3 ołówki miękie,
 • kredki ołówkowe i świecowe,
 • farby plaktowe i pędzelek,
 • zeszyt 16 kartkowy w linie do języka polskiego,
 • 3 zeszyty 16 kartkowe w kratkę do matematyki,
  przyrody i korespondencji,
 • długopis z zielonym wkładem,
 • woreczek (podpisany) ze strojem gimnastycznym
  i obuwiem sportowym.