Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

przewodniczący – Tatiana Jaruszewska                     
zastępca przewodniczącego – Renata Harsz-Jusiak
skarbnik – Anna Ćmil                      
sekretarz – Anna Kornacka
członek Agnieszka Drzazga                                                  
członek Alicja Makowska
członek – Lena Domaradzka
członek Agnieszka Rafalska