Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

przewodniczący – Anna Matyjasik                     
zastępca przewodniczącego – Renata Harsz-Jusiak
skarbnik – Anna Ćmil                      
sekretarz – Paulina Kozłowska
członek Aneta Paczkowska                                                     
członek – Anna Kornacka