Profilaktyka, Covid-19

Depresja

Depresja jest chorobą psychiczną kojarzoną najczęściej ze stanami głębokiego smutku i przygnębienia. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób (także psychicznych), cechuje się jednak mnogim wachlarzem objawów, które występują w różnych zestawieniach u poszczególnych cierpiących na nią ludzi. Poza badaniem lekarskim, nie istnieje żaden czuły, a zarazem swoisty sposób na rozpoznanie depresji, z czego wynika niska rozpoznawalność tej choroby, wysoki odsetek pacjentów nieleczonych oraz mnogość strat związanych z chorowaniem na depresję. Brakuje też dostatecznej edukacji społeczeństwa. Silne są obawy przed kontaktem z psychiatrą i stygmatyzacją związaną z chorobą psychiczną. Brak także wiedzy lekarzy innych specjalności, w tym przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej oraz rodzinnych, o depresji oraz umiejętności jej rozpoznawania. To wszystko wraz z brakiem świadomości samych chorych oraz ich otoczenia wpływa na fakt, że tak niewielu pacjentów jest leczonych.

Materiały:

Depresja

Depresja młodzieńcza

Procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia koronawirusem i chorobą Covid – 19

Procedury bezpieczeństwa
w okresie zagrożenia koronawirusem i chorobą Covid – 19
na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie

pobierz tutaj

Bezpieczne wakacje

.