Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna

 pielegniarkaGabinet profilaktyki zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej
Pielę
gniarka szkolna
Elż
bieta Piórkowska

 

poniedziałek - 7.30 – 14.30
wtorek - 7.30 – 14.30
środa - 7.30 – 14.30
czwartek - 7.30 – 14.30
piątek - 7.30 – 14.30

 

 

 

Terminy fluoryzacji zębów

klasy: Va, Vb, Vc, Vd, Vi
15.10.2018 r.
26.11.2018 r.
07.01.2019 r.
18.02.2019 r.
01.04.2019 r.
13.05.2019 r.

klasy: la, Ib, li
16.10.2018 r.
27.11.2018 r.
08.01.2019 r.
19.02.2019 r.
02.04.2019 r.
14.05.2019 r.

klasy: IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVi, VIa
17.10.2018 r.
28.11.2018 r.
09.01.2019 r.
20.02.2019 r.
03.04.2019 r.
15.05.2019 r.

klasy: Ila, IIb, IIi, VIb, Vlc
18.10.2018 r.
29.11.2018 r.
10.01.2019 r.
21.02.2019 r.
04.04.2019 r.
16.05.2019 r.

klasy: IIIa, IIIi
19.10.2018 r.
30.11.2018 r.
11.01.2019 r.
22.02.2019 r.
05.04.2019 r.
17.05.2019 r.