Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna

 pielegniarkaGabinet profilaktyki zdrowotnej  i pomocy przedlekarskiej
Pielę
gniarka szkolna
Elż
bieta Piórkowska

 

poniedziałek - 7.30 – 14.30
wtorek - 7.30 – 14.30
środa - 7.30 – 14.30
czwartek - 7.30 – 14.30
piątek - 7.30 – 14.30

 

 Terminy fluoryzacji zębów

KLASY: VIb, VIc, VId, VIi
I–21.10.19; II–9.12.19; III–20.01.20
IV–2.03.20; V–20.04.20; VI–1.06.20

KLASY: Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, Ii, VIa
I
–22.10.19; II–10.12.19; III–21.01.20
IV–3.03.20; V–21.04.20; VI–2.06.20

KLASY: IVa, IVi, Va, Vb, Vc, Vd, Ve, Vi
I
–23.10.19; II–11.12.19; III–22.01.20
IV–4.03.20; V–22.04.20; VI–3.06.20

Klasy: IIIa, IIIb, IIIi
I
–25.10.19; II–13.12.19; III–24.01.20
IV–6.03.20; V–24.04.20; VI–5.06.20