ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZAJĘCIA W GODZINACH 8.00 - 13.00
Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z różnych obszarów edukacji. Realizujemy treści i zadania programowe, umożliwiamy dzieciom osiągnięcie pełnej dojrzałości szkolnej.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:
- opiekę odpowiednią do ich potrzeb i możliwości
- uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka
- sprzyjające dzieciom warunki do samodzielności i indywidualnego rozwoju
- wzmocnienie wiary w swoje możliwości

ZAJĘCIA DODATKOWE:
- język angielski
- religia
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Katolicką Szkołą Podstawową

ORGANIZUJEMY DLA DZIECI WYCIECZKI I WYJSCIA ZWIĄZANE Z REALIZOWANYMI TEMATAMI:
- Policja
- Straż
- Poczta
- Biblioteka Miejska
- Muzeum Ziemi Chełmińskiej

BIERZEMY UDZIAŁ W:
- przedstawieniach teatralnych
- filharmoniach
- spotkaniach z zaproszonymi gośćmi

RAZEM Z DZIEĆMI PRZYGOTOWUJEMY UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE:
- sprzątanie świata
- dzień chłopca
- śniadanie daje moc
- dzień pluszowego misia
- andrzejki
- mikołajki
- jasełka i wigilia
- dzień babci i dziadka
- powitanie wiosny
- zajączek
- dzień mamy i taty
- dzień dziecka
- święto rodziny

Zdjęcia do wglądu na stronie szkoły w galerii.

Zapewniamy miłą, rodzinną atmosferę w gronie wykwalifikowanej kadry.