Nauczyciele

Rok szkolny 2017/2018

 rada2017 18 b

Adamska Mariola

język polski

Andrzejewski Andrzej

wychowanie fizyczne

Bajfus Joanna

pedagog, wdż

Baryło Angelika

język polski, historia

Bielańska Anna

język polski

Bolt Jarosław

informatyka, religia, technika

Bystroń Katarzyna

język angielski

Chodkiewicz Kamila

nauczyciel świetlicy

Czarnecka Iwona

edukacja wczesnoszkolna

Czerwińska Jaonna

matematyka

Gładkowski Andrzej

muzyka, plastyka, technika

Golebska-Tomczyk Katarzyna

język niemiecki

Grochowska Katarzyna

wychowanie fizyczne

Grzeszczak Alicja

język angielski

Grzyb Anna

edukacja wczesnoszkolna

Jakubowska Anna

biologia, przyroda

Jaros Edyta

edukacja wczesnoszkolna

Jendrzejewska Renata

biblioteka

Karczmarek Katarzyna

nauczyciel wspomagający

Kęska Aldona

język angielski

Klein-Sankiewicz Emilia

edukacja wczesnoszkolna

Koczkodon-Mackojć Hanna

wychowanie fizyczne

Krawczyk Wiesława

chemia

Ks. Lemański Andrzej

religia

Lipska Ewa

wychowanie fizyczne

Lizurej Dorota

język angielski

Madajczyk Mirosława

wychowanie przedszkolne

Melerska Ewa

geografia

Nawrocka Ewelina

świetlica

Nowacka Monika

pedagog

Nowak Agnieszka

nauczyciel świetlicy

Nowakowska Beata

edukacja wczesnoszkolna

Przybyszewska Kamila

język angielski

Przystup Zofia

język polski

Rzepka Wojciech

matematyka

Siemieniecka Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Sitek Anna

informatyka

Sito Bogumiła

edukacja wczesnoszkolna

Stefaniak Paulina

religia

Stronikowski Krzysztof

nauczyciel wspomagający

Susek Celina

nauczyciel wspomagający

Szpankiewicz Agnieszka

nauczyciel wspomagający

Szymańska Aneta

edukacja wczesnoszkolna

Śliwińska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

Świadek Paulina

język niemiecki

Tokarczyk Anna

historia

Tyżaj Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Wałęga Dorota

fizyka, matematyka

Wawroń Anna

plastyka

Wielachowska Donata

edukacja wczesnoszkolna

Wolska Katarzyna

matematyka

Wolski Tomasz

technika

Woźniak Aleksandra

edukacja wczesnoszkolna

Zagajewska Barbara

biologia, przyroda

Żurawska Dorota

wychowanie przedszkolne

Kordowska Anna

logopedia

Nowak Marlena

wychowanie fizyczne

Kędzierska Mariola

język polski

Rok szkolny 2016/2017

naucz 2016 2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014