Komunikaty

 

 

***************************************************************
Drodzy Rodzice przypominamy,
że listy dzieci spoza rejonu przyjętych do klasy pierwszej i oddziału "0"
do Szkoły Podstawowej nr 4
zostały wywieszone 5 i 8 kwietnia w oknie szkoły i sekretariacie.
Prosimy o potwierdzenie chęci uczęszczania
przez Wasze dzieci do naszej placówki.

***************************************************************

czworka

   *****************************************************************************************

e – dziennik – www.synergia.librus.pl
Zagubiony login i hasło do e-dziennika można otrzymać w szkole.
Wystarczy zgłosić się do sekretariatu lub do wychowawcy klasy.