Historia integracji

Integracja w Sp4

Wzajemna współpraca, życzliwość, stworzenie najkorzystniejszych warunków uczenia, wspieranie rozwoju wszystkich dzieci to założenie, które przyświeca naszej pracy w klasach integracyjnych.

 

Klasa integracyjna jest naturalnym środowiskiem, w którym dzieci rozwijają pozytywne zachowania społeczne.

Uczniowie razem przebywają w szkole oraz uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach i imprezach integracyjnych.

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w integracji i z tej perspektywy wysoko oceniamy taki sposób kształcenia i wychowania. Nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz poznają swoje mocne strony.

Integracja w naszej szkole to:           
- piętnastoosobowe klasy z 3-5 uczniami niepełnosprawnymi ,
- powołanie dzieci do klas integracyjnych opiera się na dobrowolnym wyborze ich rodziców (klasy integracyjne skupiają dzieci zdolne),
- dwóch nauczycieli uczących - wiodący i wspomagający, który pracuje z uczniami niepełnosprawnymi,
- wykwalifikowany zespół nauczycieli i pracowników obsługi, lubiący uczniów, podnoszący swoje umiejętności i kwalifikacje, podchodzący w sposób twórczy i ambitny do powierzonych obowiązków,
- dla uczniów mających dysfunkcje organizujemy zajęcia: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji, socjoterapii oraz terapii pedagogicznej,
- sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
- klasy wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- organizowanie w czasie roku szkolnego wycieczek oraz wyjazdów do kina, teatru, muzeum, itd.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:
- większej tolerancji wobec innych,
- akceptowania niepełnosprawności,
- odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
- otwartości,
- mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi,
- dostrzegają ograniczenia w samodzielności swoich kolegów i służą im pomocą,
- wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
- starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku,
- nabierają większej pewności siebie, dowartościowują się,
- zapominają o swoich ułomnościach,
- odnajdują swoje miejsce na ziemi, co w przyszłości umożliwi im lepszy kontakt z innymi.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem swego dziecka do klasy integracyjnej w naszej placówce zapraszamy do szkoły.